Untitled (I - III)
       
     
Untitled I
       
     
Untitled I (detail)
       
     
Untitled II
       
     
Untitled II (detail)
       
     
Untitled III
       
     
Botanical I  2015
       
     
s.LG_DSC5732.jpg
       
     
Botanical I | x-height | See I
       
     
Untitled (I - III)
       
     
Untitled (I - III)

Carbon burnout (dog hair) on glass in custom steel frame
48 ¾ x 22 ¾ inches each

Untitled I
       
     
Untitled I

Carbon burnout (dog hair) on glass in custom steel frame
48 ¾ x 22 ¾ inches

Untitled I (detail)
       
     
Untitled I (detail)

Carbon burnout (dog hair) on glass in custom steel frame
48 ¾ x 22 ¾ inches

Untitled II
       
     
Untitled II

Carbon burnout (dog hair) on glass in custom steel frame
48 ¾ x 22 ¾ inches

Untitled II (detail)
       
     
Untitled II (detail)

Carbon burnout (dog hair) on glass in custom steel frame
48 ¾ x 22 ¾ inches

Untitled III
       
     
Untitled III

Carbon burnout (dog hair) on glass in custom steel frame
48 ¾ x 22 ¾ inches

Botanical I  2015
       
     
Botanical I 2015

Dog hair, carbon burnout on glass in custom steel frame
16 ¾ x 16 ¾ inches each

s.LG_DSC5732.jpg
       
     
Botanical I | x-height | See I
       
     
Botanical I | x-height | See I

Dog hair, carbon burnout on glass in custom steel frame
6 ¾ x 16 ¾ inches each